Kunder

Vi verkar idag i branscher allt från tillverkande industri och byggföretag, till tjänsteproducerande branscher som advokatbranschen, rekryteringsbranschen, arkitekter och tandläkeri. Vår ambition är inte att växa snabbt utan att växa med våra kunder.

När vi kombinerar branschkunskap med hög IT-teknisk kompetens och marknadens bästa IT- lösningar, skapas unika lösningar, där processer och IT gemensamt skapar affärsnytta för våra kunder. Vår egen branschkunskap ligger främst inom industri och telekom.

Du möter några av våra kunder genom att klicka på respektive namn i menyn till höger.