Riskanalys

När verksamheter utvecklas och ny teknik införs uppstår ofta helt nya risker som måste hanteras. IT-stöd och IT- användning måste fungera effektivt och säkert tillsammans.

1Line erbjuder riskanalys till fast pris där vi exempelvis tittar på:

  • Åtkomst och behörighet – riskerar känslig information att hamna i orätta händer?
  • Tillgänglighet – finns informationen tillgänglig när den behövs och hur hanteras ett avbrott i IT- verksamheten? Vilken nivå av redundans finns?
  • Informationskvalitet och relevans – hur säkerställs att den affärskritiska informationen är korrekt?
  • IT-infrastruktur – är infrastrukturen, dvs. kommunikation, hårdvara och mjukvara samt policy och rutiner utformade för att hantera IT-verksamheten med hög effektivitet och säkerhet?