IT Drift

Drift och support av er IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår förtjänst ligger i att ert system fungerar.

1Line tar totalansvar för er drift, men ni väljer själv till vilken nivå. Allt från att vi tar hand om helheten dygnet runt, till att vi bara säkerställer er backup.

Vi ser till att ni kan arbeta oberoende av var ni är och att ert system är säkrat. Vi övervakar ert system och erbjuder användarstöd till den nivå ni önskar.
 
Med överenskomna intervall håller vi gemensamma driftsmöten där vi stämmer av mätetal, er upplevda kvalitet och planerar det proaktiva arbetet. Vi ser uppföljning av driftsstatistik som lite av nyckeln till framgång.

Ni har alltid minst en kontaktperson som jobbar för er och era system. Alla berörda system övervakas och eventuella driftslarm är direktknutna till dina kontaktpersoner.