Användarstöd

Fritt användarstöd under kontorstid ingår normalt i alla våra fastprisavtal. Därutöver kan vi erbjuda utökade nivåer av jour och användarstöd upp till dygnet runt.

I ett driftsavtal ingår alltid användarstöd. Med användarstöd menar vi både systemtekniskt stöd och stöd med tips och råd i användandet av era system.

Vi fokuserar på att lösa alla ärenden direkt. Det sker effektivast via fjärrsupport. Ni  ringer in och vi styr era datorer via internet. Självfallet är vi även på plats hos er när det behövs.